فال حافظ

فال حافظ

گر دست دهد خاک کف پاي نگارم
بر بوي کنار تو شدم غرق و اميد است
پروانه او گر رسدم در طلب جان
امروز مکش سر ز وفاي من و انديش
زلفين سياه تو به دلداري عشاق
اي باد از آن باده نسيمي به من آور
گر قلب دلم را ننهد دوست عياري
دامن مفشان از من خاکي که پس از من
حافظ لب لعلش چو مرا جان عزيز است
بر لوح بصر خط غباري بنگارم
از موج سرشکم که رساند به کنارم
چون شمع همان دم به دمي جان بسپارم
زان شب که من از غم به دعا دست برآرم
دادند قراري و ببردند قرارم
کان بوي شفابخش بود دفع خمارم
من نقد روان در دمش از ديده شمارم
زين در نتواند که برد باد غبارم
عمري بود آن لحظه که جان را به لب آرم

تعبیر فال : دوران هجر کم کم به سر خواهد آمد و به آرزوی خود می رسی. اعتماد دوستان را با رفتار بی ریای خود جلب کن. اعتماد به نفس داشته باش تا شاهد موفقیت را در آغوش گیری.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2019 | تمامی حقوق این وب سایت برای persian-blog.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:persian-blog.ir